Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Není-li níže uvedeno jinak, není poskytnutí vašich osobních údajů vyžadováno zákonem ani smlouvou, ani není nezbytné pro uzavření smlouvy. Nejste povinni údaje poskytnout. Jeho neposkytnutí nemá žádné důsledky. To platí pouze v případě, že při následných operacích zpracování nejsou poskytnuty žádné další informace.
"Osobními údaji" se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.


Server-Logfiles
Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů.
Pokaždé, když vstoupíte na naše webové stránky, jsou údaje o používání přenášeny k nám nebo našemu webhostingu / poskytovateli IT služeb vaším internetovým prohlížečem a uloženy v protokolových datech (tzv. "cookies"). Soubory protokolu serveru). Tyto uložené údaje zahrnují například název navštívené stránky, datum a čas přístupu, IP adresu, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele. Zpracování se provádí na základě čl. 6 Abs. 1 lit. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a zlepšování naší nabídky.
Vaše údaje budou mimo jiné přenášeny do Kanady. Pro předávání údajů do Kanady existuje rozhodnutí o odpovídající ochraně Evropské komise.

Kontakt

Regulátor
Pokud si přejete, kontaktujte nás. Osobou odpovědnou za zpracování údajů je: Korbinian Huber, Franz-Brombach-Str. 11-13, 85435 Erding Německo, +49 8122 / 55363-43, admin@carnivoro.eu
Nevyžádaný kontakt zákazníka e-mailem
Pokud s námi zahájíte obchodní kontakt e-mailem, budeme shromažďovat vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) pouze v rozsahu, který nám poskytnete. Účelem zpracování údajů je zpracování a odpověď na vaši žádost o kontakt.
Pokud kontakt není nezbytný pro provedení předsmluvních opatření (např. Poradenství ohledně zájmu o koupi, příprava nabídky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi Vámi a námi, toto zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Pokud je kontakt navázán z jiných důvodů, toto zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 Abs. 1 lit. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zpracování a odpovědi na vaši žádost. V takovém případě máte právo kdykoli vznést námitku proti čl. 6 Abs. 1 lit. f GDPR, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají.
Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze ke zpracování vašeho požadavku. Vaše údaje budou poté vymazány v souladu se zákonnými lhůtami uchovávání, pokud jste nesouhlasili s dalším zpracováním a použitím.
Shromažďování a zpracování při použití kontaktního formuláře
Při použití kontaktního formuláře shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text zprávy) pouze v rozsahu, který nám poskytnete. Zpracování údajů slouží k navázání kontaktu.
Pokud kontakt není nezbytný pro provedení předsmluvních opatření (např. Poradenství ohledně zájmu o koupi, příprava nabídky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi Vámi a námi, toto zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Pokud je kontakt navázán z jiných důvodů, toto zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 Abs. 1 lit. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zpracování a odpovědi na vaši žádost. V takovém případě máte právo kdykoli vznést námitku proti čl. 6 Abs. 1 lit. f GDPR, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají. Vaši e-mailovou adresu použijeme pouze ke zpracování vašeho požadavku. Vaše údaje budou poté vymazány v souladu se zákonnými lhůtami uchovávání, pokud jste nesouhlasili s dalším zpracováním a použitím.


Objednávky zákaznického účtu

Zákaznický účet
Když si otevřete zákaznický účet, shromažďujeme vaše osobní údaje v rozsahu v něm uvedeném. Účelem zpracování údajů je zlepšit váš zážitek z nakupování a zjednodušit zpracování objednávek. Zpracování se provádí na základě čl. 6 Abs. 1 lit. GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením nám, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání. Váš zákaznický účet bude poté smazán.


Shromažďování, zpracování a zveřejňování osobních údajů pro objednávky
Když zadáte objednávku, shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro splnění a zpracování vaší objednávky a pro zpracování vašich dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Pokud tak neučiníte, nebude možné uzavřít žádnou smlouvu. Zpracování se provádí na základě čl. 6 Abs. 1 lit. b GDPR a je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi.
Vaše údaje budou předány například přepravním společnostem a poskytovatelům dropshippingu, které jste si vybrali, poskytovatelům platebních služeb, poskytovatelům služeb pro zpracování objednávek a poskytovatelům IT služeb. Ve všech případech striktně dodržujeme zákonné požadavky. Rozsah přenosu údajů je omezen na minimum.
Vaše údaje budou mimo jiné přenášeny do Kanady. Pro předávání údajů do Kanady existuje rozhodnutí o odpovídající ochraně Evropské komise.

Versanddienstleister

Zveřejnění e-mailové adresy přepravním společnostem pro informace o stavu přepravy
Vaši e-mailovou adresu předáme přepravní společnosti v rámci zpracování smlouvy za předpokladu, že jste s tím výslovně souhlasili v procesu objednávky. Účelem zveřejnění je informovat vás e-mailem o stavu přepravy. Zpracování se provádí na základě čl. 6 Abs. 1 lit. GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením nám nebo přepravní společnosti, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.Soubory cookie

Naše webové stránky používají cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se používají v internetovém prohlížeči nebo. jsou uloženy internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Když uživatel vstoupí na webovou stránku, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.

Cookies jsou uloženy ve vašem počítači. Proto máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Volbou vhodného technického nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete být upozorněni před nastavením souborů cookie a individuálně se rozhodnout, zda je přijmete, a také zabránit ukládání souborů cookie a přenosu dat, která obsahují. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli vymazat. Rádi bychom však zdůraznili, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Informace o tom, jak spravovat soubory cookie (včetně toho, jak je deaktivovat), naleznete na následujících odkazech:
Chrom: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de)
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen (https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen)
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac)


Technicky nezbytné soubory cookie
Není-li v níže uvedených zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, používáme tyto technicky nezbytné soubory cookie pouze za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti, efektivity a bezpečnosti naší nabídky. Kromě toho soubory cookie umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč i po změně stránky a nabídnout vám služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití cookies. Pro ně je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Používání cookies nebo srovnatelných technologií je založeno na § 25 odst. 2 TTDSG. Zpracování vašich osobních údajů se provádí na základě čl. 6 Abs. 1 lit. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zajištění optimální funkčnosti webových stránek, jakož i uživatelsky přívětivého a efektivního designu naší nabídky.
Máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají.

Werbetracking analýza

Používání služby Google Analytics
Používáme službu webové analýzy Google Analytics společnosti Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; "Google").
Zpracování údajů slouží k analýze této webové stránky a jejích návštěvníků, jakož i k marketingovým a reklamním účelům. Za tímto účelem bude společnost Google používat informace získané jménem provozovatele této webové stránky k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. Mimo jiné mohou být shromažďovány následující informace: IP adresa, datum a čas zobrazení stránky, cesta kliknutí, informace o prohlížeči a zařízení, které používáte, navštívené stránky, adresa URL referreru (webová stránka, ze které jste vstoupili na naše webové stránky), údaje o poloze, nákupní aktivity. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty společnosti Google.
Služba Google Analytics používá technologie, jako jsou soubory cookie, webové úložiště v prohlížeči a sledovací pixely, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Evropská komise nepřijala pro USA žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně. Přenos údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které lze zobrazit na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks (https://policies.google.com/privacy/frameworks) a https://business.safety.google/adsprocessorterms/ (https://business.safety.google/adsprocessorterms/). K vašim datům má přístup jak Google, tak vládní agentury USA. Vaše údaje mohou být společností Google propojeny s jinými údaji, jako je historie vyhledávání, vaše osobní účty, údaje o používání z jiných zařízení a jakékoli další údaje, které o vás společnost Google má.
Na této webové stránce je aktivována anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena.
Používání cookies nebo srovnatelných technologií probíhá s Vaším souhlasem na základě § 25 odst. 1 s. 1 TTDSG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 lit. DSGVO. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá s Vaším souhlasem na základě čl. 6 Abs. 1 lit. DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.
Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/terms/de.html (https://www.google.com/analytics/terms/de.html) nebo []). https://www.google.de/intl/de/policies/ (https://www.google.de/intl/de/policies/) a https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de).

Používání Facebook pixelu
Na našich webových stránkách používáme remarketingovou funkci "Custom Audiences" společnosti Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko "Facebook").
Meta Platforms Ireland a my jsme společně odpovědní za shromažďování vašich údajů při integraci služby a přenos těchto údajů na Facebook. Základem je dohoda mezi námi a společností Meta Platforms Ireland o společném zpracování osobních údajů, která stanoví příslušné odpovědnosti. Dohoda je k dispozici na adrese https://www.facebook.com/legal/controller_addendum (https://www.facebook.com/legal/controller_addendum). Podle toho odpovídáme zejména za plnění informačních povinností podle čl. 13, 14 GDPR, pro splnění bezpečnostních požadavků čl. 32 GDPR s ohledem na správnou technickou implementaci a konfiguraci služby, jakož i na dodržování povinností podle čl. 33, 34 GDPR, pokud se porušení zabezpečení osobních údajů dotýká našich povinností vyplývajících ze smlouvy o společném zpracování. Meta Platforms Ireland odpovídá za výkon práv subjektů údajů v souladu s čl. 15 - 20 GDPR pro zajištění bezpečnostních požadavků čl. 32 GDPR s ohledem na bezpečnost služby a dodržování povinností podle čl. 33, 34 GDPR, pokud se porušení zabezpečení osobních údajů dotýká povinností společnosti Meta Platforms Ireland podle dohody o společném zpracování.
Účelem aplikace je cílení návštěvníků webových stránek zájmově orientovanou reklamou na sociální síti Facebook. Za tímto účelem byla na webových stránkách implementována značka pro remarketing Facebooku. Tato značka se používá k navázání přímého spojení se servery Facebooku při návštěvě webových stránek. To přenáší na server Facebook, které z našich stránek jste navštívili. Facebook tyto informace přiřazuje k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Když navštívíte sociální síť Facebook, zobrazí se vám personalizované reklamy na Facebooku založené na zájmech. Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. Evropská komise nepřijala pro USA žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum).
Používání cookies nebo srovnatelných technologií probíhá s Vaším souhlasem na základě § 25 odst. 1 s. 1 TTDSG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 lit. DSGVO. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá s Vaším souhlasem na základě čl. 6 Abs. 1 lit. DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.
Další informace o shromažďování a používání údajů společností Facebook, vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/ (https://www.facebook.com/about/privacy/).


Používání měření konverzí Google Ads
Na našich webových stránkách používáme online reklamní program "Google Ads" a v této souvislosti sledování konverzí (vyhodnocování návštěv). Google Conversion Tracking je analytická služba poskytovaná společností Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; Google).
Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, uloží se do vašeho počítače soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto cookies mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje, a proto se nepoužívají k osobní identifikaci. Pokud navštívíte určité stránky našeho webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, Google a my můžeme rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Neexistuje tedy možnost, že by soubory cookie mohly být sledovány prostřednictvím webových stránek zákazníků Ads.
Informace získané pomocí konverzního souboru cookie slouží k vytváření statistik konverzí. To nám sděluje celkový počet uživatelů, kteří klikli na jednu z našich reklam a byli přesměrováni na stránku se značkou pro měření konverzí. Nezískáváme však žádné informace, které by mohly být použity k osobní identifikaci uživatelů.
Vaše údaje mohou být přenášeny na servery společnosti Google LLC v USA. Evropská komise nepřijala pro USA žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně. Přenos údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které lze zobrazit na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks (https://policies.google.com/privacy/frameworks) a https://business.safety.google/adscontrollerterms/ (https://business.safety.google/adscontrollerterms/).
Používání cookies nebo srovnatelných technologií probíhá s Vaším souhlasem na základě § 25 odst. 1 s. 1 TTDSG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 lit. DSGVO. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá s Vaším souhlasem na základě čl. 6 Abs. 1 lit. DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.
Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.google.de/policies/privacy/ (https://www.google.de/policies/privacy/)

Použití funkce remarketingu nebo "podobných cílových skupin" společnosti Google Inc.
Používáme funkci remarketingu nebo "podobných cílových skupin" společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; "Google").
Aplikace slouží k analýze chování návštěvníků a jejich zájmů. Společnost Google používá soubory cookie k analýze používání webových stránek, která tvoří základ pro vytváření zájmově orientovaných reklam. Soubory cookie se používají k zaznamenávání návštěv webových stránek a anonymizovaných údajů o používání webových stránek. Nedochází k ukládání osobních údajů návštěvníků webových stránek. Pokud následně navštívíte jinou webovou stránku v reklamní síti Google, zobrazí se vám reklamy, které s vysokou pravděpodobností zohledňují dříve navštívené produktové a informační oblasti.
Vaše údaje mohou být přenášeny na servery společnosti Google LLC v USA. Evropská komise nepřijala pro USA žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně. Přenos údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks (https://policies.google.com/privacy/frameworks).
Používání cookies nebo srovnatelných technologií probíhá s Vaším souhlasem na základě § 25 odst. 1 s. 1 TTDSG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 lit. DSGVO. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá s Vaším souhlasem na základě čl. 6 Abs. 1 lit. DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.
Další informace o službě Google Remarketing a souvisejících zásadách ochrany osobních údajů naleznete na adrese: https://www.google.com/privacy/ads/ (https://www.google.com/privacy/ads/)
Používání služby Microsoft Advertising
Používáme službu Microsoft Advertising od společnosti Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; "Microsoft").
Zpracování údajů slouží marketingovým a reklamním účelům a k měření úspěšnosti reklamních opatření (sledování konverzí). Zjišťujeme celkový počet uživatelů, kteří klikli na jednu z našich reklam a byli přesměrováni na stránku se značkou pro měření konverzí. Tyto uživatele však není možné osobně identifikovat. Služba Microsoft Advertising používá technologie, jako jsou soubory cookie a sledovací pixely, které umožňují analýzu vašeho používání webu. Když kliknete na reklamu umístěnou službou Microsoft Advertising, uloží se do vašeho počítače soubor cookie pro sledování konverzí. Tento soubor cookie má omezenou platnost a nepoužívá se k osobní identifikaci. Pokud navštívíte určité stránky našeho webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, společnost Microsoft a my můžeme rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Mimo jiné mohou být shromažďovány následující informace: IP adresa, identifikátory (značky) přiřazené společností Microsoft, informace o prohlížeči, který používáte, a zařízení, které používáte, odkazující URL (webová stránka, ze které jste se dostali na náš web), adresa URL našeho webu.
Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. Evropská komise nepřijala pro USA žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně.
Používání cookies nebo srovnatelných technologií probíhá s Vaším souhlasem na základě § 25 odst. 1 s. 1 TTDSG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 lit. DSGVO. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá s Vaším souhlasem na základě čl. 6 Abs. 1 lit. DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.
Další informace o ochraně údajů a souborech cookie používaných službou Microsoft Bing naleznete zde (https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement).

Použití tagu Pinterestu
Na našich webových stránkách používáme tag Pinterestu společnosti Pinterest Europe Limited (Palmerston House, 2nd, Fenian Street, Floor, Dublin 2, Irsko "Pinterest").
Aplikace slouží k cílení návštěvníků webových stránek zájmově orientovanou reklamou na sociální síti Pinterest. Za tímto účelem byla na webových stránkách implementována značka konverze Pinterest. Tato značka se používá k navázání přímého spojení se servery Pinterestu při návštěvě webové stránky. Tím se na server Pinterest přenese, které z našich stránek jste navštívili. Pinterest přiřadí tyto informace k vašemu osobnímu uživatelskému účtu Pinterest, pokud jste přihlášeni k sociální síti. Když navštívíte Pinterest, zobrazí se vám personalizované reklamy Pinterestu založené na zájmech.
Pokud vstoupíte na naše webové stránky prostřednictvím pinu na sociální síti Pinterest, uloží se do vašeho počítače soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto cookies mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje, a proto se nepoužívají k osobní identifikaci. Pokud navštívíte určité stránky našeho webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, Pinterest a my můžeme rozpoznat, že jste klikli na pin a byli přesměrováni na tuto stránku. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie slouží k vytváření statistik konverzí a tím k optimalizaci našich webových stránek. Mimo jiné mohou být zpracovávány následující informace: Celkový počet uživatelů, kteří klikli na jeden z našich pinů a byli přesměrováni na naše webové stránky, podstránky navštívené na našich webových stránkách (např. stránky kategorií nebo produktů), vyhledávací dotazy na našich webových stránkách, obsah nákupního košíku, dokončené transakce.
Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. Evropská komise nepřijala pro USA žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně. Přenos údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de).
Používání cookies nebo srovnatelných technologií probíhá s Vaším souhlasem na základě § 25 odst. 1 s. 1 TTDSG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 lit. DSGVO. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá s Vaším souhlasem na základě čl. 6 Abs. 1 lit. DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.
Další informace o shromažďování a používání údajů Pinterestem, vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Pinterestu na adrese https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy (https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy).


Zásuvné moduly a různé


Použití Správce značek Google
Používáme Google Tag Manager společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; "Google").
Tato aplikace slouží ke správě značek JavaScript a značek HTML, které se používají k implementaci zejména nástrojů pro sledování a analýzu. Zpracování údajů slouží k potřebnému návrhu a optimalizaci našich webových stránek.
Samotný Google Tag Manager neukládá cookies ani nezpracovává osobní údaje. Umožňuje však spuštění dalších značek, které mohou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje.
Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů naleznete zde (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html).
Používání sociálních pluginů
Na našich webových stránkách používáme pluginy sociálních sítí. Integrace sociálních pluginů a zpracování dat, které v rámci tohoto procesu probíhá, slouží k optimalizaci reklamy na naše produkty.
Při integraci sociálních pluginů se vytvoří spojení mezi vaším počítačem a servery poskytovatelů sociální sítě a plugin se zobrazí na stránce oznámením vašeho prohlížeče, pokud jste s tím výslovně souhlasili. Vaše IP adresa i informace o tom, které z našich stránek jste navštívili, jsou přenášeny na servery poskytovatele. To platí bez ohledu na to, zda jste zaregistrováni na sociální síti nebo ne. jste přihlášeni. I v případě neregistrovaných nebo neregistrovaných osob. Uživatelé, kteří nejsou přihlášeni, budou přesměrováni. Pokud jste současně připojeni k jednomu nebo více účtům na sociálních sítích, shromážděné informace mohou být také spojeny s vašimi odpovídajícími profily. Při používání funkcí pluginu (např. stisknutím tlačítka) jsou tyto informace přiřazeny také k vašemu uživatelskému účtu. Tomuto přiřazení můžete zabránit tím, že se před návštěvou našich webových stránek a před aktivací tlačítek odhlásíte ze svých účtů na sociálních médiích.
Používání cookies nebo srovnatelných technologií probíhá s Vaším souhlasem na základě § 25 odst. 1 s. 1 TTDSG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 lit. DSGVO. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá s Vaším souhlasem na základě čl. 6 Abs. 1 lit. DSGVO. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.
Následující sociální sítě jsou integrovány do našich webových stránek prostřednictvím sociálního pluginu. Další informace o rozsahu a účelu shromažďování a používání údajů, jakož i o vašich právech a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v souvisejících oznámeních o ochraně údajů poskytovatelů.

Facebook der Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko)
Meta Platforms Ireland a my jsme společně odpovědní za shromažďování vašich údajů při integraci služby a přenos těchto údajů na Facebook. Základem je dohoda mezi námi a společností Meta Platforms Ireland o společném zpracování osobních údajů, která stanoví příslušné odpovědnosti. Dohoda je k dispozici na adrese https://www.facebook.com/legal/controller_addendum (https://www.facebook.com/legal/controller_addendum). Podle toho odpovídáme zejména za plnění informačních povinností podle čl. 13, 14 GDPR, pro splnění bezpečnostních požadavků čl. 32 GDPR s ohledem na správnou technickou implementaci a konfiguraci služby, jakož i na dodržování povinností podle čl. 33, 34 GDPR, pokud se porušení zabezpečení osobních údajů dotýká našich povinností vyplývajících ze smlouvy o společném zpracování. Meta Platforms Ireland odpovídá za výkon práv subjektů údajů v souladu s čl. 15 - 20 GDPR pro zajištění bezpečnostních požadavků čl. 32 GDPR s ohledem na bezpečnost služby a dodržování povinností podle čl. 33, 34 GDPR, pokud se porušení zabezpečení osobních údajů dotýká povinností společnosti Meta Platforms Ireland podle dohody o společném zpracování.
Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. Evropská komise nepřijala pro USA žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum).
Další informace o shromažďování a používání údajů společností Facebook, vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/ (https://www.facebook.com/about/privacy/).


Instagram der Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko):
https://help.instagram.com/155833707900388 (https://help.instagram.com/155833707900388)
Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. Evropská komise nepřijala pro USA žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně. Přenos údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de).
Pinterest der Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA)
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy (https://about.pinterest.com/de/privacy-policy)
Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. Evropská komise nepřijala pro USA žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně.

Používání sociálních pluginů prostřednictvím "Shariff"
Na našich webových stránkách používáme pluginy sociálních sítí. Abyste si udrželi kontrolu nad svými údaji, používáme tlačítka "Shariff", která jsou bezpečná pro soukromí.
Bez vašeho výslovného souhlasu nebudou vytvořeny žádné odkazy na servery sociálních sítí a následně nebudou přenášeny žádné údaje.
"Shariff" byl vyvinut specialisty počítačového časopisu c't. Umožňuje větší soukromí na internetu a nahrazuje obvyklá tlačítka "sdílet" sociálních sítí. Více informací o projektu Shariff naleznete zde https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html (https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html).
Pokud kliknete na tlačítka, objeví se vyskakovací okno, ve kterém se můžete přihlásit k příslušnému poskytovateli pomocí svých údajů. Teprve po tomto aktivním přihlášení z vaší strany bude navázáno přímé spojení se sociálními sítěmi.
Přihlášením souhlasíte s přenosem vašich údajů příslušnému poskytovateli sociálních médií. Mimo jiné se přenáší jak vaše IP adresa, tak informace o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste současně připojeni k jednomu nebo více účtům na sociálních sítích, shromážděné informace budou také spojeny s vašimi odpovídajícími profily. Tomuto přiřazení můžete zabránit pouze tím, že se před návštěvou našich webových stránek a před aktivací tlačítek odhlásíte ze svých účtů na sociálních médiích. Následující sociální sítě jsou integrovány pomocí funkce "Shariff".
Další informace o rozsahu a účelu shromažďování a používání údajů, jakož i o vašich právech a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v souvisejících oznámeních o ochraně údajů poskytovatelů.

Facebook der Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko):
https://www.facebook.com/policy.php (https://www.facebook.com/policy.php)
Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. Evropská komise nepřijala pro USA žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum).

Používání sociálních pluginů prostřednictvím "řešení 2-click"
Na našich webových stránkách používáme pluginy sociálních sítí pomocí "řešení 2-click". Bez vašeho výslovného souhlasu nebudou vytvořena žádná spojení se servery sociálních sítí a následně nebudou přenášena žádná data.
Při standardní integraci pluginů, když navštívíte stránky našeho webu, které obsahují takový plugin, je vytvořeno spojení mezi vaším počítačem a servery poskytovatelů sociální sítě a plugin se zobrazí na stránce oznámením vašeho prohlížeče. Vaše IP adresa i informace o tom, které z našich stránek jste navštívili, jsou přenášeny na servery poskytovatele. To platí bez ohledu na to, zda jste zaregistrováni na sociální síti nebo ne. jste přihlášeni. I v případě neregistrovaných nebo neregistrovaných osob. Uživatelé, kteří nejsou přihlášeni, budou přesměrováni. Pokud jste také přihlášeni k sociální síti Facebook, budou tyto informace přiřazeny k vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Při používání funkcí pluginu (např. stisknutím tlačítka) jsou tyto informace přiřazeny také k vašemu uživatelskému účtu, čemuž můžete zabránit pouze odhlášením před použitím pluginu. Abyste si udrželi kontrolu nad svými údaji, rozhodli jsme se prozatím deaktivovat příslušné tlačítko. Poznáte to podle šedého tlačítka. Bez vašeho výslovného souhlasu - ve formě aktivace tlačítka - nebude vytvořen žádný odkaz na server sociální sítě a následně nebudou přenášeny žádné údaje.
Teprve když tlačítko aktivujete, tlačítko se aktivuje (barevně zvýrazněno) a vytvoří se přímé spojení se servery sociální sítě.
Jeho aktivací souhlasíte s přenosem vašich údajů příslušnému poskytovateli sociální sítě. Mimo jiné se přenáší jak vaše IP adresa, tak informace o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste současně připojeni k jednomu nebo více účtům na sociálních sítích, shromážděné informace budou také spojeny s vašimi odpovídajícími profily. Tomuto přiřazení můžete zabránit pouze tím, že se před návštěvou našich webových stránek a před aktivací tlačítek odhlásíte ze svých uživatelských účtů na sociálních sítích.
Následující sociální sítě jsou integrovány pomocí funkce "2-click". Další informace o rozsahu a účelu shromažďování a používání údajů, jakož i o vašich právech a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v souvisejících oznámeních o ochraně údajů poskytovatelů.

Facebook der Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko):
https://www.facebook.com/policy.php (https://www.facebook.com/policy.php)
Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. Evropská komise nepřijala pro USA žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum).

Instagram der Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko):
http://instagram.com/legal/privacy/ (http://instagram.com/legal/privacy/)
Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. Evropská komise nepřijala pro USA žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně. Přenos údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de).

Pinterest der Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA):
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy (https://about.pinterest.com/de/privacy-policy)
https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data (https://help.pinterest.com/de/articles/personalization-and-data)
Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. Evropská komise nepřijala pro USA žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně.

Použití funkce jednotného přihlášení Facebooku
Používáme funkci jednotného přihlášení (dříve Facebook Connect) společnosti Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko; "Facebook").
Meta Platforms Ireland a my jsme společně odpovědní za shromažďování vašich údajů při integraci služby a přenos těchto údajů na Facebook. Základem je dohoda mezi námi a společností Meta Platforms Ireland o společném zpracování osobních údajů, která stanoví příslušné odpovědnosti. Dohoda je k dispozici na adrese https://www.facebook.com/legal/controller_addendum (https://www.facebook.com/legal/controller_addendum). Podle toho odpovídáme zejména za plnění informačních povinností podle čl. 13, 14 GDPR, pro splnění bezpečnostních požadavků čl. 32 GDPR s ohledem na správnou technickou implementaci a konfiguraci služby, jakož i na dodržování povinností podle čl. 33, 34 GDPR, pokud se porušení zabezpečení osobních údajů dotýká našich povinností vyplývajících ze smlouvy o společném zpracování. Meta Platforms Ireland odpovídá za výkon práv subjektů údajů v souladu s čl. 15 - 20 GDPR pro zajištění bezpečnostních požadavků čl. 32 GDPR s ohledem na bezpečnost služby a dodržování povinností podle čl. 33, 34 GDPR, pokud se porušení zabezpečení osobních údajů dotýká povinností společnosti Meta Platforms Ireland podle dohody o společném zpracování.
Tato funkce umožňuje návštěvníkům webových stránek přihlásit se na web pomocí svého již existujícího účtu na Facebooku. Zpracování údajů slouží k ověření při registraci, personalizaci a zájmově orientované reklamě.
Aby bylo možné tuto funkci nabízet na webových stránkách, je navázáno spojení se serverem Facebook. K tomuto účelu se používají soubory cookie. Mimo jiné mohou být shromažďovány a přenášeny na Facebook následující informace: IP adresa, informace o prohlížeči, odkazující URL (webová stránka, ze které jste vstoupili na naše webové stránky), údaje o poloze. To platí bez ohledu na to, zda jste zaregistrováni na sociální síti nebo ne. jste přihlášeni. I v případě neregistrovaných nebo neregistrovaných osob. Uživatelé, kteří nejsou přihlášeni, budou přesměrováni. Pokud jste současně připojeni k jednomu nebo více účtům na sociálních sítích, shromážděné informace mohou být také spojeny s vašimi odpovídajícími profily. Tomuto přiřazení můžete zabránit tím, že se před návštěvou našich webových stránek a před aktivací tlačítek odhlásíte ze svých účtů na sociálních médiích. Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. Evropská komise nepřijala pro USA žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum).
Při použití funkce jednotného přihlášení je facebookový profil návštěvníka webových stránek propojen se zákaznickým účtem pro tuto webovou stránku. Přitom získáváme osobní údaje uživatele z Facebooku, jak je uvedeno v procesu přihlášení. To může mimo jiné zahrnovat následující informace: jméno, adresa, veřejné profilové informace (např. jméno, profilový obrázek, věk, pohlaví), e-mailová adresa, seznamy přátel, označení To se mi líbí.
Zpracování vašich osobních údajů se provádí na základě čl. 6 Abs. 1 lit. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na cíleném designu webových stránek založeném na potřebách. Máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají.
Další informace o shromažďování a používání údajů společností Facebook, vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/ (https://www.facebook.com/about/privacy/).Použití služby Google reCAPTCHA
Používáme službu reCAPTCHA společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; "Google"). Dotaz slouží k rozlišení mezi vstupem člověka a automatizovaným, strojovým zpracováním. Za tímto účelem budou vaše vstupy přeneseny do společnosti Google a tam použity. Kromě toho bude společnosti Google přenesena IP adresa a jakékoli další údaje vyžadované společností Google pro službu reCAPTCHA. Tyto údaje jsou zpracovávány společností Google v rámci Evropské unie a v případě potřeby také přenášeny na servery společnosti Google LLC v USA. Evropská komise nepřijala pro USA žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně. Přenos údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks (https://policies.google.com/privacy/frameworks).
Zpracování vašich osobních údajů se provádí na základě čl. 6 Abs. 1 lit. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na ochraně našich webových stránek před automatizovaným špehováním, zneužitím a SPAMEM. Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti tomuto rozhodnutí na základě čl. 6 Abs. 1 lit. f GDPR, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají.
Další informace o službě Google reCAPTCHA a souvisejících zásadách ochrany osobních údajů naleznete na adrese: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html (https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html) a https://www.google.com/privacy (https://www.google.com/privacy).


Použití Google invisible reCAPTCHA
Používáme neviditelnou službu reCAPTCHA společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; "Google").
To slouží k rozlišování mezi vstupem člověka a automatizovaným strojovým zpracováním. Na pozadí Google shromažďuje a analyzuje údaje o používání, které používá Invisible reCaptcha k odlišení běžných uživatelů od botů. Za tímto účelem budou vaše vstupy přeneseny do společnosti Google a tam použity. Kromě toho jsou společnosti Google předávána IP adresa a případně další údaje vyžadované společností Google pro službu Invisible reCAPTCHA.
Tyto údaje zpracovává společnost Google v rámci Evropské unie a v případě potřeby také v USA. Evropská komise nepřijala pro USA žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně. Přenos údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks (https://policies.google.com/privacy/frameworks).
Zpracování vašich osobních údajů se provádí na základě čl. 6 Abs. 1 lit. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na ochraně našich webových stránek před automatizovaným špehováním, zneužitím a SPAMEM. Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti tomuto rozhodnutí na základě čl. 6 Abs. 1 lit. f GDPR, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají.
Další informace o službě Google reCAPTCHA a souvisejících zásadách ochrany osobních údajů naleznete na adrese: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html (https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html) a https://www.google.com/privacy (https://www.google.com/privacy)
Používání YouTube
Na našich webových stránkách používáme funkci pro vkládání videí YouTube od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; "YouTube"). YouTube je webová stránka vyvinutá společností Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
Funkce zobrazuje videa uložená na YouTube v prvku iFrame na webu. V tomto případě je aktivována možnost "Rozšířený režim ochrany údajů". V důsledku toho YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících webových stránek. Pouze při sledování videa jsou informace o něm přenášeny na YouTube a tam uloženy. Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. Evropská komise nepřijala pro USA žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně. Přenos údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks (https://policies.google.com/privacy/frameworks).
Zpracování vašich osobních údajů se provádí na základě čl. 6 Abs. 1 lit. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na cíleném designu webových stránek založeném na potřebách. Máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají.
Další informace o shromažďování a používání údajů společnostmi YouTube a Google, vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube na adrese https://www.youtube.com/t/privacy (https://www.youtube.com/t/privacy).


Používání písem Google
Používáme písma Google od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; "Google").
Zpracování údajů slouží k jednotnému zobrazení písem na našich webových stránkách. Aby bylo možné načíst písma, je při přístupu na stránku navázáno spojení se servery Google. K tomuto účelu lze použít soubory cookie. Mimo jiné: Vaše IP adresa a informace o prohlížeči, který používáte, jsou zpracovávány a přenášeny společnosti Google. Tato data nebudou propojena s vaším účtem Google.
Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. Evropská komise nepřijala pro USA žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně. Přenos údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks (https://policies.google.com/privacy/frameworks).
Zpracování vašich osobních údajů se provádí na základě čl. 6 Abs. 1 lit. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na uživatelsky přívětivém a estetickém designu našich webových stránek. Máte právo kdykoli vznést námitku proti čl. 6 Abs. 1 lit. f GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, oznámením nám.
Další informace o zpracování a ochraně údajů naleznete v https://www.google.de/intl/de/policies/ (https://www.google.de/intl/de/policies/) a https://developers.google.com/fonts/faq (https://developers.google.com/fonts/faq).

Práva subjektů údajů a doba uchovávání

Doba uložení
Po dokončení smlouvy budou údaje nejprve uchovávány po dobu záruční doby, poté s přihlédnutím k zákonným, zejména daňovým a obchodněprávním lhůtám pro uchovávání, a poté vymazány po uplynutí této doby, pokud jste nesouhlasili s dalším zpracováním a použitím.

Práva dotčené osoby
Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte následující práva podle čl. 15 až 20 GDPR: Právo na informace, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů.
Kromě toho podle čl. 21 Abs. 1 GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování na základě čl. 6 Abs. 1 f GDPR, jakož i proti zpracování za účelem přímého marketingu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
V souladu s čl. 77 GDPR, máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není zákonné.

Mimo jiné můžete podat stížnost u dozorového úřadu, který je za nás odpovědný a který můžete kontaktovat pomocí následujících kontaktních údajů:

Bavorský státní úřad pro dohled nad ochranou údajů (BayLDA)
Procházka 18
91522 Ansbach
Telefon: +49 981 1800930
Telefaxu: +49 981 180093800
E-mail: poststelle@lda.bayern.de

Právo vznést námitku
Pokud je zde uvedené zpracování osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu dle čl. 6 Abs. 1 lit. f GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování s účinností do budoucna z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Po vznesení námitky bude zpracování dotčených údajů ukončeno, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Poslední aktualizace: 10.01.2022